Nazwa kierunku Limit miejsc Liczba kandydatów Próg przyjęcia I tura (wynik jaki uzyskała ostatnia osoba z limitu miejsc)
Administracja 250 682 62,30
Archeologia 40 112 44,83
Astronomia 80 70 wszyscy
Bezpieczeństwo narodowe 100 807 72,40
Biochemia 40 203 78,50
Biofizyka 30 29 wszyscy
Biologia 250 490 53,14
Biologia i geografia 100 45 wszyscy
Biologia i geologia 80 36 wszyscy
Biotechnologia 80 636 82,50
Chemia (kier. zamawiany) 250 574 62,55
Dietetyka 80 408 143,00
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 60 956 79,50
Ekonomia – ekon. międzynarodowa 80 514 83,50
Ekonomia – finanse, bankowość, ubezpieczenia 80 741 83,00
Etnologia 60 199 71,50
Europeistyka 60 325 76,00
Farmacja 110 1123 169,00
Filologia angielska 60 1204 92,00
Filologia angielska z jęz. niemieckim 60 208 77,67
Filologia germańska 80 237 72,17
Filologia hiszpańska 30 433 63,00
Filologia klasyczna 40 53 wszyscy
Arabistyka 44 203 84,88
Indianistyka 26 92 83,75
japonistyka 25 453 93,50
turkologia 25 78 78,50
Filologia rosyjska 70 277 79,00
Filologia słowiańska 70 212 75,80
Filologia polska – antropologiczno – kulturowa 85 239 79,33
Filologia polska – edytorstwo 35 303 88,00
Filologia polska – komparystyka 85 191 77,00
Filologia polska – nauczycielska 175 278 65,00
Filozofia 120 249 51,75
Fizyka 120 113 wszyscy
Geografia 130 346 58,63
Geologia 55 133 Ogłoszono II nabór
Historia 250 523 72,00
Historia sztuki 65 270 78,50
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 100 109 33,00
Informatyka 150 345 46,63
Kognitywistyka 65 436 63,67
Lekarsko – dentystyczny 60 1126 272,00
Kierunek lekarski 240 3100 274,00
Kulturoznastwo – amerykanistyka 70 260 68,29
Kulturoznastwo – buddologia 90 79 wszyscy
Matematyka 350 509 III nabory
Neurobiologia 40 354 72,54
Ochrona dóbr kultury 40 189 79,00
Ochrona środowiska 150 120 wszyscy
Pielęgniarstwo 200 509 52,00
Politologia 100 265 Dostawali się z wynikiem 56,00 i niżej (nie wiem ile dokładnie)
Prawo 500 2602 75,00
Psychologia 90 1138 77,00
Socjologia 120 266 54,73
Stosunki międzynarodowe 100 791 80,00

To wyniki rekrutacji na rok 2011/2012, są obliczane na podstawie wzoru zamieszczonego na stronie UJ. Limity na kierunkach nie są sztywne, kandydaci są przyjmowani ponad limit, ponieważ część rezygnuje z kierunku na który się dostała. Progi  mogą być więc niższe niż podane w tabelce.

Reklamy